ارث : محاسبه سهم الارث وراث که از جمله پیچیده ترین محاسبات حقوقی محسوب میگردد یکی از مشکلات اساسی قضات و وکلا‌ به خصوص در مراحل  صدور و اجرای احکام میباشد از طرف دیگر تعین میزان سهم الارث وراث در هنگام تنظیم اسناد املاکی که به نحو قهری به وراث انتقال داده میشود یکی از دغدغه های مهم برای سردفتران اسناد رسمی و ادارات ثبت در هنگام تعین سهم هر یک از وراث میباشد.در قسمتی از این نرم افزار که به بحث ارث اختصاص دارد پس از فشار دادن دکمه مربوط به ارث صفحه محاسبه ارث به مشخصات ذیل ظاهر میگردد.
frmers.jpg

در این مرحله  در صورتیکه کاربر بخواهد سهم ریالی وراث را نیز به تفکیک ملاحظه کند بایستی ابتدا ارزش ریالی کل ترکه را در جدول مخصوص وارد نماید.
پس از این مرحله نوبت به انتخاب وراث میرسد ، در این مرحله چون زوج و زوجه با هریک از وراث طبقه اول ، دوم وسوم ارث میبرند لذا آنها را در یک ردیف قرار داده ایم و با انتخاب هر یک از آنها ، دیگری غیر فعال شده و قابل انتخاب نمیباشد اما چون زوج و زوجه مانع ارث بردن  وراث طبقه اول ، دوم و سوم نمیباشند لذا جداول هر سه طبقه مذکور فعال و قابل انتخاب میباشند. حال در صورتیکه کاربر یکی از وراث طبقه اول (شامل پدر ، مادر ، پسر یا دختر و یا اولاد اولاد را انتخاب کند )  چون با وجود وراث طبقه اول وراث طبقات دوم و سوم از ارث محروم میشوند لذا فوراً جدول مربوط به انتخاب وراث طبقات دوم و سوم غیر فعال میشوند و همچنین چون با و جود اولاد ، اولاد اولاد از ارث محروم میشوند لذا گزینه مربوط به اولاد اولاد نیز در این مرحله غیر فعال میگردد.برای مثال اگر وراث شامل ( پدر ، مادر  و 1 دختر باشند ) کاربر پس از تیک زدن جعبه مربوط به پدر و مادر و ورود عدد 1 در جدول مقابل نام دختر ، وراث مورد نظر را انتخاب مینماید و چون با وجود اولاد ،  اولاد اولاد از ارث محروم میشوند لذا گزینه مربوط به اولاد اولاد نیز پس از انتخاب دختر در این مرحله غیر فعال میگردد.پس از فشردن دکمه محاسبه پیغام اخطار حاجب مادر ظاهر  و از کاربر سوال میشود آیا متوفی دارای چند برادر یا خواهر با شرائط ذیل میباشد یا خیر ؟

___frmhajeb.jpg


+ نوشته شده توسط کرم حسین یاری در چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 22:50 |